top of page

באנו חושך לגרש: חנוכיות בחלונותיהם של הבתים ההרוסים של יהודי ורשהמאת : נעה בירן


חברי הקהילה היהודית בפולין מדליקים זו השנה השנייה נרות חנוכה בחלונותיהם של בניינים ברחבי העיר, בפעולה זמנית שמזכירה את חלקם של היהודים בהיסטוריה ובתרבות שלה
"הארה" הוא ספק-מיצב ספק-מיצג של הדלקת נרות חנוכה בחלונותיהם של מבנים שבהם התגוררו יהודים לפני מלחמת העולם השנייה. מעין אירוע של זיכרון, פעולה זמנית ומרחבית בנקודות שונות ברחבי העיר. הוא מתבצע כפעולה של חברי הקהילה היהודית בוורשה, בשיתוף פעולה עם פולנים שאינם חברי הקהילה.


112 צפיות

Comments


bottom of page