top of page

כיצד הגיעו מרפסות המשרבייה של הארכיטקטורה האסלאמית לפרו בדרום אמריקה ?מרפסות העץ העתיקות של העיר לימה בפרו הם אחד המאפיינים של העיר הזו בדרום אמריקה . המרפסות שנשארו מימי הכיבוש הספרדי שהושפע משנות הכיבוש המוסלמי בספרד. הספרדים הושפעו לפני מאות שנים ממרפסות המשרביה של הארכיטקטורה האסלאמית , אך הם הפסיקו לבנות אותן בספרד והמשיכו בארכיטקטורה זו בדרום אמריקה .

מרפסת המשרבייה היא אלמנט אדריכלי אופייני לאדריכלות אסלאמית המצויה ברוב ארצות ערב ובבתיה המסורתיים של קהיר בפרט.

המרפסות של לימה נבנו במאות ה-17 וה-18 ונשארו למעלה מ-1,600 מרפסות עץ , בכיכרות הראשיים של לימה , בירת פרו .
91 צפיות

Comments


bottom of page