top of page

כפר האמנים האיטלקי בוסאנה וקיה Bussana Vecchia


העיירה באיטליה בוסאנה וקיה (Bussana Vecchia), עיירת רפאים בליגוריה, שננטשה ב-1887 בעקבות רעידת אדמה, ובשנות ה60 ( 1965-1970 ) התיישבו בה אמנים מהעולם והוקמה שם קהילה בינלאומית של אמנים . בשנתיים הראשונות לפעילותם של האמנים במקום ניסו המימשל המקומי והמשטרה לפנותם בכוח מהעיירה , אך האמנים נאחזו במקום ונשארו במקום לצמיתות. הקהילה ממשיכה כל הזמן בפעילותה האמנותית . בזמנו נפתח שם גן ילדים , אך הילדים גדלו והגן נסגר.

Bussana Vecchia - Liguria – ItaliaComments


bottom of page