top of page

סיור דלתות ושערים ביפו העתיקה

בסמטאות וברחובות הצרים של יפו העתיקה תוכלו לגלות מיגוון של דלתות ושערים ססגוניים , חלקם מעוטרים ע"י אמני גרפיטי וחלקם ע"י תושבי המקום , הכי ססגוניים הם הדלתות והשערים המעוטרים בשוק היווני ומכאן נתחיל את סיורנו הוירטואלי ביפו העתיקה , אח"כ נמשיך לסמטאות וגם נגיע לחצרות הבתים ביפו העתיקה..

Old Jaffa

Doors and gates in the old alleys


131 צפיות

Comentarios


bottom of page