top of page

סיור סמטאות בעיר פרארה בצפון איטליה והקשר היהודי


הסמטאות העתיקות של העיר ההיסטורית פרארה בצפון איטליה, כאן התגוררו יהודים מאות בשנים

Ferrara


תחילתה של ההתיישבות היהודית בעיר הייתה במאה ה-11. ידוע על חכמים שחיו בעיר במאה ה-13. הידיעה המוסמכת על קיום קהילה יהודית מאורגנת היא צו משנת 1275, המבטיח הגנה ליהודים בשל התועלת שהם מביאים. במקביל הוקמו על ידי היהודים מוסדות למתן הלוואות.

בשנים 1300–1310 הענישה האינקוויזיציה יהודים מתושבי העיר, ביניהם רופא בשם בונאוונטורה. על מעמדם בעיר תעיד העובדה כי משורר חצר בשם פרנצ'סקו די-ואנוצו פרסם בשנת 1376 חרוזים בגנות היהודים.

במאה ה-15 הייתה הקהילה היהודית אחת החשובות והפעילות באיטליה כולה. הוקם בה בית דפוס. התגורר בה רבי אברהם פירצול, ואחד מחבריה רבי אליהו מפרארה עלה לארץ ישראל בשנת 1435.


בשנת 1492 מצאו מגורשי ספרד מקלט בעיר, ובשנת 1553 הגיעו אליה פליטים ממרכז אירופה. כאשר השליטה על העיר עברה למדינת האפיפיור הורע מצב היהודים והם רוכזו בגטו וחויבו לשאת אות קלון. במאה ה-18 חי בעיר הרב והרופא יצחק למפרונטי - מחבר האנציקלופדיה "פחד יצחק". בשנת 1859 הוענקו ליהודים זכויות מלאות.


גן פינצי קונטיניבאסאני מתאר בהרחבה את העיר ותושביה בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, ובעיקר את הקהילה היהודית על רקע עליית הפאשיזם והתקרבות מלחמת העולם השנייה. במרכז העלילה, המבוססת על דמויות אמיתיות, עומדת משפחת פינצי-קונטיני העשירה והמתבדלת מאחורי חומות גנה היחיד במינו, שכל אלפי עציו המפוארים נכרתו להסקה בתקופת המלחמה, כשהמשפחה נשלחה למחנות ההשמדה ( לסקירה המלאה) .
סמטאות אחרות בעיר פרארהComments


bottom of page