top of page

פינות חבויות בתל אביבמרבית הצילומים על תל אביב הם של בניינים , מבנים, רחובות ואנשים , אבל הצלמת יפה בלבול דווקא מנסה לחפש פינות חבויות בתל אביב וביפו .

צילומים ייחודיים של הצלמת יפה בלבול אשר לוכדת כל הזמן בעדשת המצלמה שלה מקומות ייחודיים באזור תל אביב ויפו .

שתי תחנות בסיור שלנו הבוקר ( רחוב בן יהודה 49 ובהמשך רחוב פרישמן 33 א' )


תחנה ראשונה בסיור : בן יהודה 49 ת"אמקור : יפה בלבול

תחנה שנייה בסיור : רחוב פרישמן 33 א'רחוב פרישמן 33


רקע היסטורי

ב- 19 בספטמבר 1939 פִרסמה המִפקדה הארצית של 'ההגנה' הודעה על הקמת המטה הכללי (שנקרא גם – המטה הארצי) בראשוּת יעקב דורי. ממועד זה החל מטכ"ל 'ההגנה' לפעול בחשאיות מחתרתית עד שהפך למטה הכללי של צבא ההגנה לישראל.

משרדי המטכ"ל שכנו במקומות שונים בתל-אביב. תחילה הועמדו לרשותו חדרים אחדים בבניין הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית ובמערכת העיתון ההסתדרותי דבר ברחוב אלנבי 113–115 בתל-אביב. בשנת פעילותה של תנועת המרי העברי (1945–1946) שוכן המטכ"ל במשך שנה בדירת מרתף במִתחם מעונות עובדים ד'–ו' (הו"ד), ברחוב פרישמן 31–35 בתל-אביב, וכאשר התעורר חשד שהמקום נחשף לבולשת המנדטורית פוזרו גורמי המטכ"ל בחמישה חדרים ברחבי העיר.

בפרוץ מלחמת העצמאות הוצבו משרדי הפיקוד העליון ל'בית האדום' על חוף ימה של תל-אביב (רחוב הירקון 123) במשך כחמישה חודשים (ינואר–מאי 1948).

מקור וקרדיט

יפה בלבול

164 צפיות

Comments


bottom of page