top of page

כפרים ואנשים לאורך הנילוס (חלק א')
רשמים מההפלגה שלנו בנהר הנילוס במצרים בין לוקסור , אסוואן ועד הגבול עם סודאן , נובמבר 2022


במצרים וסודאן, מרבית הערים ממוקמות על גדות הנהר כך שהמעבר ביניהן מתבצע לעיתים רבות באמצעות כלי שיט.

הרחובות הצרים, בכפרים לאורך הנילוס שהיו שקועים בבוץ מכילים מיליוני אנשים המתפרנסים רק בחקלאות .


בתים ואנשים לאורך הנילוס. כל מה שראיתי נבנה מלבני בוץ. שמנו לב, עם זאת , שלרבים יש צלחות לווין.


"לאורך הנילוס אוסף של בקתות בוץ נמוכות, אפלות ומלוכלכות, ללא חלונות, ללא שירותים, ללא מים נקיים, בקר שחי פחות או יותר באותו החדר עם בני האדם. בכפרים לאורך הנילוס כפוף לכלכלה. הגידולים הגיעו עד לסף הבקתות, שעמדו צפופות בתוך החצר המטונפת כדי להשאיר כמה שיותר מקום ליבולים מניבי רווח. לא היה שום צל, כי צל העצים מפריע לצמיחת הכותנה. דבר לא נעשה מתוך התחשבות בבני האדם שחיו שם את חייהם.


המצרים עושים שימוש במי הנילוס לטובת השקיה. השיפוע המצוי בין הנהר לאדמות לכל אורכו של הנהר הוא תופעה ייחודית אשר הופכת את השימוש במי הנילוס להשקיה לבר ביצוע.


המצרים היו הראשונים שהחלו בהשקיה כזו. השימוש הראשון בנילוס במצרים לצורכי השקיה החל כשזרעים נקלטו באדמה הבוצית שנותרה לאחר ההצפות העונתיות. שיטה זו שוכללה, ונוצרה השיטה המסורתית הידועה כ"אגן ההשקיה". במסגרת שיטה זו, האדמות במישורים שהוצפו במים מדי שנה, חולקו על ידי גדות למספר רב של אגנים בגדלים שונים. במהלך ההצפות, האגנים הוצפו במים למשך זמן של עד שישה שבועות, ולאחר מכן נוקזו. כשגובה פני המים ירד נותרה שכבה של סחופת נהר עשירה על האדמה. שיטה זו אפשרה לגדל יבול אחד בלבד מדי שנה, כך שהחקלאים היו נתונים לחסדי השינויים בהצפות השנתיות (ראו נילומטר).


לאורך גדות הנהר, באזורים הנמצאים מעל גובה השטחים המוצפים, נעשה שימוש בשיטות השקיה רב שנתיות אשר מנתבות את המים במגוון שיטות מסורתיות כגון: שימוש בבעלי חיים, שימוש במוטות ארוכים, "גלגל מים פרסי" ועוד. בימינו החליפו משאבות מכניות את השיטות המסורתיות.


כתוצאה מהמגבלות של השקית האגן, לרוב מחליפות אותה שיטות ההשקיה הרב שנתיות. שיטת ההשקיה הרב עונתית נכנסה לשימוש במצרים לקראת סוף המאה ה-19, בשיטה זו נותבו מי הנילוס על ידי סכרים קטנים שנבנו על פני הנהר. במאה ה-20 הושלמה בנייתו של סכר אסואן וכך למעשה התבססה הדומיננטיות של שיטת ההשקיה הרב שנתית.יום כביסה באחד מכפרי הנילוס , מצרים , נובמבר 2022278 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page