top of page

אצלם כל השנה פורים : שבט הסורמה בעמק האומו , אתיופיה


למד, ליקט וערך : עמי סלנט , עורך הבלוג איים בזרם


שבט הסורמה בעמק הקארו חיים גם הם על גדות נהר האומו. הם בתחרות מתמדת עם שבט הקארו על עיטור צבעי הגוף

Surma,

Ethiopia


אנשי סורמה (או סורי) הם קבוצה אתנית, כפרית, של חקלאים רועי־בקר, המונה כ–28,000 בני אדם. הם ממוקמים באזור מאג'י שבעמק הנהר אומו בדרום־מערב אתיופיה, שאליו הגיעו מאוחר יחסית — לפני כ–200 שנה — מאזור הנילוס שבדרום סודן השכנה.

סורמה מאורגנים בקלאנים (שבטים) שלהם נתונה הנאמנות הבסיסית, ובכפרים חיים יחד כמה קלאנים שונים. ההיררכיה בכל קלאן מבוססת על גיל, וזקני השבט מהווים את שכבת ההנהגה הפוליטית. מבחינה מגדרית מדובר בחברה פוליגמית, המאפשרת ריבוי נשים. לנשות סורמה יש סמכות מסוימת בניהול משק הבית, בבעלות על אדמות ובחקלאות, אבל הן לא מהוות חלק מההנהגה.


אחת המסורות המאפיינות את סורמה היא דו־קרב באמצעות מקלות, הנקרא "דונגה", שמהווה מעין מבחן ומפגן של גבריות. הקרבות נערכים בין כפרים שונים ויש להם תפקיד בקביעת יחסי הכוחות ביניהם. הם מאפשרים לגברים צעירים להוכיח את יכולותיהם בפני זקני השבט ובפני הנשים. באופן מסורתי הקרבות מנוהלים על ידי סדרנים ושופטים, אבל בשנים האחרונות סמכותם של אלה — כמו גם של זקני השבט — ירדה.


מאז סוף המאה ה–19, השתלבו סורמה במסחר בבקר, זהב, שנהב ותחמושת. מלחמת האזרחים בסודן, שפרצה בשנות ה–60, השפיעה רבות על המיליטריזציה של הקבוצה ועל התחמשותה בנשק חם, בעיקר ברובי קלצ'ניקוב. זה כמה עשורים בניה מעורבים באירועי אלימות וביזה מול קבוצות נוספות באזור ומול נציגי הממשל. בנוסף חלה התחזקות בתודעה הקבוצתית שלהם, שחידדה והדגישה את ההבדלים ביניהם לבין קבוצות אחרות — מגמה שניכרה גם בקרב שכניהם באזור.מקור וקרדיט לצילום : Flower and Gun


מקור וקרדיט לצילום : Surma women


מקור וקרדיט לצילום : Young Ethiopian girls Surma ethnicity


מקור וקרדט לצילום : Young Ethiopian girls Surma ethnicity
899 צפיות

Comments


bottom of page